Ekologická likvidace

Ekologická likvidace vozidla

Pořízení nového auta je radostná událost. Jenže co s tím starým? Do podobné situace se dříve či později dostane většina řidičů. A důvodů může být více:

junkyard 1501245 1920

Pokud už technický stav vozidla brání prodeji a bezpečné jízdě, je zapotřebí ho profesionálně zlikvidovat. Ekologická likvidace takových vozidel je nařízená zákonem. Celý proces má pevně stanovená pravidla a zodpovědnost dopadá na majitele auta i firmu provádějící recyklaci.

 

Výběr vhodného a spolehlivého vrakoviště vám ušetří spoustu starostí.

Jednou z priorit je

Ochrana Životního prostředí

Šetrnost k přírodnímu prostředí je při likvidaci vozidel naší hlavní prioritou. Kompletní recyklaci automobilu provádíme:

Vozidla jsou plná nebezpečných materiálů a látek. Patří sem např. kyseliny, oleje, chladící kapaliny i další chemické sloučeniny. Náš tým expertů důkladně dohlíží na správné nakládání, minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí a úsporu energie. Vše v souladu s přísnými postupy a právními předpisy.

banner
0 +

let zkušeností

Důvody

Proč se obrátit na nás

Kompletní profesionální službu provádíme zdarma a bez skrytých poplatků. Máte náročnější požadavky? Žádný problém – neexistuje vozidlo, nebo technika, se kterými si neporadíme. Postaráme se o odtažení vozu vlastní odtahovou službou, šetrnou likvidaci autovraku i přípravu potřebných dokumentů na dopravní inspektorát.

Zdarma
0%
Bez skrytých poplatků
0%
car doors 406883 1920
JAK

Probíhá likvidace

Arrow
Krok 1

Vypuštění kapalin a odstranění nebezpečných materiálů

Krok 2

Demontáž likvidovaného autovraku

Arrow
Arrow
Krok 3

Recyklace pneumatik, skla, textilu, plastů a kovů

Krok 4

Slisování či rozdrcení karoserie

Novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ukládá majiteli motorového vozidla povinnost provést ekologickou likvidaci vozidla před jeho trvalým vyřazením z registru motorových vozidel.